handboek


Uniform

Bij scouting dragen we een uniform. Dit is bedacht zodat we allemaal gelijk zijn. In de praktijk valt dit vaak anders uit, omdat je toch verschillen kan zien aan de insignes op je uniform. We kunnen er lekker vies in worden (doe nooit je nieuwe kleren aan als je naar Scouting gaat). En, net als bij voetbal, kan men aan je uniform zien waar je bij hoort, waar je vandaan komt, enzovoort.

Om te zorgen dat iedereen min of meer hetzelfde uniform draagt, volgen hieronder een aantal richtlijnen. Zorg ervoor dat je bij de insignes goed kijkt of ze rechtop zitten! Bij de Hanzeluiden dragen we originele uniformen (zoek op "scoutfit") van de ScoutShop. Niet van de dump of de markt. Hieronder dragen we een blauwe broek. Bij officiële gelegenheden (bijvoorbeeld dodenherdenking) moeten hier donkere schoenen onder.

Installatieteken Scouting Nederland
Scouting bestaat in ongeveer alle landen. Om aan te geven dat jij lid bent van Scouting Nederland, komt in het midden op je linker borstzakje het installatieteken van Scouting Nederland.

Speltakteken
Scouting in Nederland kent verschillende speltakken, leeftijdgroepen. Het Speltakteken op
 je rechters borstzakje geeft aan van welke speltak jij lid bent.

Nederlandse vlag
Precies in het midden, meteen boven je rechter borstzakje zit de Nederlandse vlag. Rechts van de Nederlandse vlag (als je voor je uniform staat) mag en kan eventueel de vlag van Europa. Een Nederlandse vlag mag pas als je met Scouting buiten Nederland bent geweest, een Europese als je met Scouting buiten Europa bent geweest. 

Teken van bevoegdheid

Stafleden die de cursus succesvol hebben afgelegd, mogen in het midden boven de Nederlandse vlag een teken van bevoegdheid aanbrengen. 

Regiobadge
Onder het groepsnaambandje op je rechterarm

Groepsnaambandje
Onder de schoudernaad op je rechterarm 

Subgroepteken


Onder de regiobadge. Welpen naaien hier hun nestdriehoekje,  Verkenners en Scouts hier hun patrouille / ronde teken. 

Evenementenbadge
Ben je als deelnemer op een Scoutingevenement, dan moet de deelnemersbadge meestal boven je rechter borstzakje. Dus boven je Nederlands vlaggetje.

Vaardigheidsinsignes
Deze horen bovenaan op de linkermouw in volgorde dat je ze hebt gekregen. Dit zijn de insignes waarvoor je opdrachten moest doen om ze te halen. Het kan zijn dat ze om en om zitten met activiteitennaambandjes en -insignes.

Activiteitennaambandjes en -insignes
Bovenaan op je linkermouw in volgorde dat je ze hebt gekregen. Deze insignes krijg je als je aan bepaalde activiteiten hebt meegedaan. Het kan zijn dat ze om en om zitten met vaardigheidsinsignes.

Das
Elke Scoutinggroep heeft zijn eigen das. Voor de Hanzeluiden is dat de blauw/witte van de Kamper vlag. De jongens dragen hun das boven de kraag en meisjes eronder. Een knoop onder je dasring is erg handig, zodat je hem niet verliest.