VOG

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die we hebben om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te bieden. Daarnaast besteden we aandacht aan het onderwerp in trainingen, voeren we een “4-ogen”-beleid, hebben onze vrijwilligers meldplicht en beschikken we over het protocol (on)gewenst gedrag. Scouting Hanzeluiden hanteerde de VOG-verplichting al jaren voordat dit landelijk werd ingevoerd. Een vrijwilliger kan alleen aan de slag als een geldige VOG overlegd kan worden. Deze aanvraag is gratis.

Aanstellingsbeleid

Naast de VOG worden vrijwilligers getraind, dient de gedragscode worden onderschreven en uitgedragen en wordt voortdurend aandacht aan een veilige Scoutingomgeving gegeven. Vrijwilligers worden na gebleken geschiktheid voorgedragen in de groepsraad (leidingvergadering) en na stemming als kaderlid geïnstalleerd. Zie ook https://www.scouting.nl/bestuur-en-organisatie/veiligheid/sociale-veiligheid/in-veilige-handen/vog

Vertrouwensz(contact)persoon

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag te hulp. Wij worden waar nodig ondersteund door het landelijk opvangteam. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen indien nodig ook door naar de juiste instanties. Meer informatie over het Landelijk opvangteam is hier te lezen.